Recenze cestovních kanceláří na Aplikant.cz

Přinášíme několik rad a tipů od společnosti 123jobs Media, provozovatele hodnotícího portálu Aplikant.cz. Portál nabízí hodnocení a recenze firem, snadné vyhledávání zkušeností dle názvu firmy, pozitivní i negativní recenze uživatelů. Aplikace je dostupná i na mobilních zařízeních a tabletech.

Poskytování služeb, které neodpovídají jakosti

Občanský zákoník stanoví, že pokud nejde zajistit, aby zájezd pokračoval jiným způsobem. než prostřednictvím služeb cestovního ruchu nižší jakosti, než kterou určí smlouva, pořadatel má povinnost zákazníkovi vrátit rozdíl v zaplacené ceně. V případě, že pořadatel naopak zajistí, že zájezd bude pokračovat s náklady vyššími, uhradí je sám pořadatel. Například by mohlo jít o situaci, kdy zákazníka ubytoval ne ve tříhvězdičkovém hotelu, ale ve čtyřhvězdičkovém.

Zákazníka má právo na zajištění pomoci v nesnázích

Když se objeví po odjezdu zákazníka nějaké podstatné vady zájezdu a pořadatel odmítne přijmout opatření k pokračování zájezdu nebo sám zákazník takové opatření odmítne z opodstatněného důvodu (třeba mu kvůli jídlu nedostatečné kvality vznikly zdravotní potíže a není tedy už možné, aby v zájezdu pokračoval), pořadatel má povinnost zajistit a uhradit přepravu zákazníka do místa odjezdu či na jiné sjednané sto. Občanský zákoník také výslovně stanoví, že pořadatel má povinnost poskytnout zákazníkovi neprodleně pomoc, pokud se ocitne v nesnázích kdykoliv po zahájení zájezdu. Například se může jednat o povinnost pořadatele poskytnout pomoc zákazníkovi, když destinaci zasáhne živelná pohroma.

Vady zájezdu je nutné řešit na místě

Nejlépe byste měli veškeré vady zájezdu řešit přímo v ten moment na místě s delegátem či delegátkou, popřípadě s jinou kompetentní osobou. Každou vadu zájezdu si rozhodně nechte potvrdit písemně, abyste měli důkaz pro možné budoucí použití. To vám vyhotoví buď váš delegát či přímo hotelový personál. Dále se vám může hodit si dokumentovat případné vady pořízenými fotografiemi.