Potraviny za dvacet let zdražili jen o dvacet procent

V roce 2011 celková suma, kterou Češi vydali na spotřebu, byla 1,92 biliónu korun. Výdaje se tak oproti roku 2000 zvýšili o více než 750 miliard korun. Porovnávat čísla s rokem 1990 dostaneme číslo třikrát vyšší. Výdaje na potraviny však od roku 1991 narostly o dvacet procent.

Celkové výdaje na spotřebu domácností se zvýšila o 73 procent oproti době roku 1991. Za potraviny v české domácnosti se v roce 1991 vydalo jen o dvacet procent méně, než je tomu dnes. Velké zvýšení výdajů padlo na alkohol (50 procent) a cigarety (42 procent).

Stejně jako před dvaceti lety jsou na tom knihy a noviny, ty mají změnu jen minimální. Dnes dochází spíše ke snižování výdajů za časopisy a noviny kdy v roce 2008 byl nákup knihy a tisku o padesát procent vyšší než v roce 1991, důvodem je ušetření na věcech, které nejsou tolik potřebné.

Výdaje na zdraví se zvýšili v porovnání s rokem 1991 jen desetkrát.

Domácnosti v letech 2010 a 2011výrazně snížili výdaje na spotřebu a oproti předchozím obdobím byly tyto výdaje reálně a nominálně nižší. V letech 2005 až 2008 rostla průměrná spotřeba o 3,6 procent, ale v roce 2011 bylo navýšení jen o 0,7 procent.

Jinak tomu nebylo ani v příjmech domácností. V roce 2011 byl pokles příjmů oproti roku 2010 o téměř 19 miliard nižší. Mzdy a platy sice stouply o 28 miliard, ale celkový zisk domácností z podnikání klesaly ročně o 26 miliard.

Stejný pokles spotřeby domácností byl zaznamenán i v ostatních zemích Evropské unie. Největší pokles byl na Slovensku, Maďarsku, Portugalsku, Španělsku, Itálii, Nizozemí nebo Lucembursku. Naopak růst je ve Švédsku, Dánsku a Velké Británii.

Ceny služeb, výrobků a potravin se různí. Za průměrnou mzdu v roce 1991, bylo možné koupit 575 bochníků chleba, v roce 2011 jste si jich mohli koupit 1131, tedy zhruba dvakrát tolik. Podobné čísla jsou i u nákupu piva v roce 1991 by jste si jich pořídili za průměrnou mzdu 948, v roce 2011 by to bylo 2444 lahví.