Nájemní smlouvy se v novém roce měnit nemusí

Oddechnout si mohou všichni ti, kdo se báli změn v nájemní smlouvě po novém roce díky novému občanskému zákoníku (NOZ). Ten sice přinese mnoho zásadních změn v nájmu bytu, ale nenařizuje, že by se musely stávající nájemní smlouvy jakkoli změnit či dokonce uzavírat nové.

Aktuální nájemní smlouvy tedy zůstávají v platnosti s tím, že se na ně uplatní nová pravidla. Jedním z nových pravidel může být o ukončení nájmu. Zároveň však majitel může předložit nájemníkovi novou verzi či jen navrhnout změnu v nájemní smlouvě. Mezi oběma stranami je smluvní volnost. Nájemce by si, ale měl dát velký pozor na smlouvu, která je mu předkládána. Rozhodně, ale nemá povinnost smlouvu přijmout. Do smlouvy se nemusí zasahovat ani v případě, kdy některá ujednání jsou v rozporu s NOZ. Ten totiž svojí účinností automaticky ruší jejich platnost.

Nejčastěji se jedná o ustanovení typu, že nájemník v bytě nemůže chovat zvíře, pronajímat byt bez souhlasu majitele, v bytě pracovat či podnikat. NOZ v novém roce právě tyto možnosti za splnění určitých podmínek povoluje. Nájemní smlouva ani nemusí převzít žádná nová ustanovení, byť mají zásadní význam. Například pokud nájemce poruší svou povinnost vážným způsobem, může dostat okamžitou výpověď.

To se nově projeví v případě nezaplacení nájemného za dobu aspoň tří měsíců nebo poškozením bytu či domu závažným nebo nenapravitelným způsobem.

Jednou ze zásadních změn co nový občanský zákoník v lednu 2014 přináší je umožnění nájemcům bytů dát část bytu, ve kterém sami bydlí k pronájmu bez souhlasu majitele a za podmínek, které si sami určí.

I na dosavadní nájmy se od ledna budou vztahovat nová pravidla o zvyšování nájmu. Jedná-li se o první zvýšení nájmu a nájemné se zvyšovalo doposud jen podle zákona, může pronajímatel vyžadovat zvýšení nájemného až do výše obvyklé v dané lokalitě.