Náhradní plnění nabízí SZZP

SZZP – Svaz zaměstnavatelů zdravotně postižených sdružuje právnické i fyzické osoby a další subjekty. Ty vytvářejí chráněná pracovní místa pro osoby se zdravotním znevýhodněním. Díky tomu podporují jejich integraci do společnosti. Do sdružení patří i další firmy a společnosti, které chtějí pomáhat a angažují se v oblasti zaměstnanosti zdravotně handicapovaných. Díky tomu nabízejí odběr výrobků a služeb v náhradním plnění.

Kde lze náhradní plnění uplatnit

Vzhledem k tomu, že členové SZZP zaměstnávají velké množství OZP, mohou poskytnout náhradní plnění v různých oblastech podnikání. Můžete odebrat zboží nebo služby. SZZP je důvěryhodný partner, který zprostředkuje obchodní transakci v těchto oblastech a odvětvích – textil a oděvy, text, reklama a grafika, dárkové předměty, půjčovny vozidel, přeprava zboží, ostraha, ochranné a pracovní pomůcky, kancelářské potřeby, opravy a montáže, služby v oblasti IT nebo webdesign a administrátorské aktivity.

Co je náhradní plnění?

Stanovuje jej zákon o zaměstnanosti. Každý zaměstnavatel s počtem zaměstnanců větším než 25 je povinem ze svého celkového počtu zaměstnanců zaměstnat 4 % osob se zdravotním postižením. Tento podíl se dá plnit třemi způsoby – zaměstnat osoby se zdravotním postižením, zadat zakázky nebo odebírat zboží či služby.

Co vše nabízí SZZP?

Kromě náhradního plnění jsou to výrobky a služby. Jejich zakoupením můžete podpořit handicapované zaměstnance. Další oblastí, kterou se SZZP zabývá, je poradenství v oblasti nové legislativy v oblasti zaměstnávání a její aplikací do praxe. SZZP nabízí semináře pro členy, případně potenciální obchodní partnery. V neposlední řadě jsou to volná pracovní místa, kterými aktivně podporuje osoby se zdravotním znevýhodněním. Pravidelně zveřejňuje aktuální nabídku volných míst, která poskytují partneři.