CRM systém a jeho praktické využití v podnikání

Postavit podnikání na strategii CRM je vhodné pro každou firmu, která staví na opakovaných zakázkách či na dlouhodobých projektech. Ale co přesně zkratka znamená, a co dalšího byste o ní měli vědět? Všechny důležité informace najdete v tomto článku.

Co znamená CRM?

CRM je zkratka anglického sousloví customer relationship management. Český překlad „řízení vztahů se zákazníky“ do značné míry objasňuje, na čem tato efektivní strategie staví. Podstatou je průběžné budování silných vazeb na zákazníky. V praxi jde o automatizaci a optimalizaci procesů, které souvisí s komunikací, ale také o některá marketingová opatření a další záležitosti.

Co je to CRM systém?

CRM je metoda, CRM systém prostředek k její realizaci. Jedná se o software, která umožňuje aplikaci strategie řízení vztahů se zákazníky v praxi. Konkrétně se využívá při zpracování dat zákazníků (e-mailů, dokumentů…), monitoringu kampaní, analýze informací a v souvisejících oblastech.

Prioritou je dlouhodobá spolupráce

Filosofie CRM spočívá v tvrzení, že stávající klientela má pro firmu větší přínos než akvizice nových klientů. Díky CRM systému lze do značné míry předpokládat jejich potřeby a učinit opatření vedoucí k udržení a zlepšení vzájemných vztahů.

CRM systémy jsou většinou založeny na několika vzájemně propojených modulech. Ty pokrývají všechny důležité oblasti – například marketing, obchod, řízení projektů, reporty a analytiku, správu kontaktů apod.

Jako příklad velmi dobře navrženého systému lez uvést český projekt eWay-CRM. Jedná se o CRM zdarma (v základní verzi), které je postaveno na prostředí Microsoft Outlooku. Obsahuje všechny důležité moduly a využívají ho klienti na celém světě. Více se o něm dozvíte na www.eway-crm.com/cs/.