Spočítejte si čistou mzdu

Hledáte si nové zaměstnání, ale všude je uvedena pouze hrubá mzda a vás zajímá výsledná čistá mzda nebo jste v zaměstnání s novým rokem obdrželi nový platový výměr s hrubou mzdou a vy si nejste jisti, jak na výpočet čisté mzdy?

Hrubá „vs.“ čistá mzda

Od hrubého příjmu je potřeba odečíst několik základnách položek – 6,5 % z hrubé mzdy činí pojistné na sociální pojištění, 4,5 % z hrubé mzdy je pojištění zdravotní a 15% ze superhrubé mzdy činí daň z příjmu. Po odečtení těchto položek vám zbývající částku tvoří mzda čistá.

  • Výjimky

V případě, že máte vyšší příjmy (větší než čtyřnásobek průměrné mzdy – pro rok 2018 je to119 979 Kč) platíte v daném měsíci ještě solidární daň, která činí 7%.

U sociálního pojištění činí výjimku 48 násobek průměrné mzdy platné v daném roce. Pro rok 2018 je to částka 1 438 992 Kč. Sociální pojištění neodvádíte z prostředků, které vyděláte nad tuto částku.

Pokud si nejste jisti, pomůže vám mzdová kalkulačka.

Možnosti uplatnění daňových slev

Z příjmu se odvádí 15 % ze superhrubé mzdy. Část daní se však dá, v některých případech, získat zpět.

  • Základní daňová sleva na poplatníka

Odečítá si jí každý poplatník a činí 24 840 Kč za rok. Ta vám náleží i v případě, že jste zdanitelný příjem měli pouze určitou část roku.

  • Daňová sleva na dítě

Lze ji uplatnit na dítě, které vyživujete a žije s vámi ve společné domácnosti. Slevu uplatňuje pouze jeden z rodičů. Pro rok 2018 je sleva na první dítě stanovena 15 204 Kč za rok, na druhé dítě činí tato částka 19 404 Kč a v případě třetího a každého dalšího dítěte je to pak 24 204 Kč. Jestliže je dítě držitelem ZTP/P průkazu, sleva se zdvojnásobuje.

Daňové zvýhodnění se vztahuje na studující dítě do věku 26 let nebo na dítě, které ze zdravotních důvodů studovat nemůže.

  • Daňový bonus

Souvisí s daňovou slevou na dítě. Pokud se po odečtení daňových slev na děti dostanete do daňového mínusu, neplatíte žádnou daň a stát vám, jako bonus, vyplatí mínusouvou sumu. Máte na něj nárok pouze v případě, že jste v daném roce vydělali alespoň šestinásobek minimální mzdy. Pro rok 2018 je to částka 73 200 Kč hrubého.

  • Sleva na manželku/manžela

Slevu můžete uplatnit v případě, že její/jeho výdělek nepřesáhl v daném roce částku 68 000 Kč. Celková částka je 24 840. Je – li váš protějšek držitelem průkazu ZTP/P, částka se zdvojnásobuje.

  • Sleva na studium

Uplatňuje ji pracující student, který ještě nedosáhl věku 26 let. Srážka je vždy za každý měsíc a činí 335 Kč měsíčně.

Pokud si nejste jisti, na jaké slevy a v jaké výši máte nárok, pomůže vám kalkulačka mzdy. Další podrobné informace naleznete na portálu vimvic.cz.