Co je to mostový jeřáb a jaké je jeho využití

Průmyslová výroba potřebuje spousty nástrojů a strojů, které pomáhají při výrobě. Jedním takovým zařízením, které je nepostradatelné, je mostový jeřáb. Tento stroj nabízí široké možnosti využití a neobyčejně dobré vlastnosti, které oceníte při výrobě. Jaké využití mají mostové jeřáby a co přesně dělají, se dozvíte níže.

Co je to mostový jeřáb

3Mostové jeřáby jsou zdvihací zařízení určené ke zvedání a přemisťování břemen ve výrobních halách, skladištích, překladištích apod. Hlavní čas tohoto nepostradatelného stroje tvoří jeřábový most s pojezdovými příčníky a kočka se zdvihadlem, lanem a hákem. Manipulační plocha jeřábu je většinou obdélníkového tvaru. Délka manipulačního plochy je určena délkou pojezdové dráhy mostu. To samé platí i pro šíři manipulační plochy, která je určena délkou mostu jeřábu. Dráha mostu je tvořena dvěma nebo několika kolejnicemi, které jsou umístěny ve výšce na pevných podpěrách a však dráha může mít i tvar oblouků.

Mostové jeřáby mají pojezdové ústrojí s pohonem pojezdu kočky. Ta může být zavěšena i pod mostem. Obvykle je vybavena jedním nebo dvěma zdvihadly (různé nosnosti). Jeřáb je možné upravit i pro speciální případy, kdy je nutné pohybovat se ve svislém směru. Ovládat most je možné přes spínače z kabiny jeřábu, poděsného ovladače nebo přes dálkové ovládání.

Spousta lidí si plete mostový jeřáb s portálovým jeřábem. Oba dva typy jeřábu se od sebe liší. Most portálového jeřábu je podepřen nohami s pohonem pojezdu jeřábu. Pojezdové kolejnice jsou umístěny na zemi.

K čemu se využívá mostový jeřáb

Na mostové jeřáby nejčastěji narazíte ve výrobních halách, kde se kompletují těžké stroje, a je nutné přemístit těžká břemena. Své uplatnění nacházejí i v překladištích nebo loděnicích při vykládce kontejnerů apod.