Školky nejsou moc sdílné ve vyplácení odškodnění za úrazy dětí

Není se čemu divit, že riziko úrazu u dětí je mnohonásobně vyšší než u dospělých a tak od hry ke zranění je mnohdy jen krůček. Přestože většina zranění u dětí jsou drobného charakteru, patří k nim nezanedbatelné výdaje. Jestliže dojde ke zranění dítěte ve školce, nemusí to nutně znamenat jen slzy dítěte, ale i spor mezi rodiči a vedením školky o to kdo nese náklady na jeho uzdravení.

Jak to chodí v praxi

Nejčastějším sporem je právě přiznání odpovědnosti za úraz dítěte. Častým scénářem je když si děti hrají například na honěnou a jedno z nich se zraní. Učitelky posléze volají rodiče, ti vše potřebné oběhají a náklady tak rostou. Většina školek je proti úrazům pojištěná ale má málokdy pozitivní přístup k hrazení úrazů. Nejčastějším argumentem pro školky je, že nebylo nic zanedbáno a úraz nezavinila. To mnohdy může být pro matku samoživitelku obtížná situace, kdy musí vynaložit náklady na ošetření dítěte a posléze nedostane žádnou náhradu.

Každá škola či školka musí mít podle zákona sjednané pojištění odpovědnosti. Předáním dítěte do její péče je tedy dle zákona za dítě odpovědná. Pokud však dojde k úrazu dítěte v mateřské školce, vedení školy pak stačí vydat prohlášení, že nebylo nic zanedbáno a na úraze tak nenese žádnou odpovědnost.

Učitelkám lze jen těžko klást za vinu, zraní-li se dítě při hře na honěnou. Při hlídání velkého počtu dětí nelze úplně zabránit tomu, že se žádné dítě nezraní. V případě zranění tak může dojít ke sporu o to, kdo za úraz může a z čí pojistky bude vyplaceno odškodnění.

Při výběru školky proto buďte důslední a nespoléhejte se pouze na povinné pojištění odpovědnosti, ale informujte se, i jak školka řeší úrazové pojištění. Nejistější možností je pojistit dítě na individuální úrazové pojištění. Poté se nezkoumá, kdo úraz zavinil. Dítě je pak pojištěno pro jakoukoliv denní dobu a místo.