Chytáky, na které nesmíte zapomenout při sjednání životního pojištění

Založení životního pojištění není proces, kterým by většina z nás prošla bez rozmyslu. Jedná se o velký finanční závazek, který se ovšem může mnohonásobně vyplatit v případě náhlého úmrtí, vážné nehody nebo nemoci. Víte, jak si životko vybrat?

Spořit či nespořit

Pojišťovny nám rozhodnutí ale nedělají zrovna lehké. Nabídky životního pojištění mají co zlepšovat co se týče transparentnosti i jasnosti podmínek. Na co si tedy musí klienti dát největší pozor před podepsáním pojistné smlouvy? V posledních několika letech opadá oblíbenost tzv. rezervotvorných pojištění oproti rizikovému životnímu pojištění.

Základní rozdíl spočívá v tom, že v prvním druhu se při splácení vytváří finanční rezerva, která je klientovi vyplacena po skončení smlouvy. U rizikového životního pojištění žádné úspory nevznikají a dojde pouze k naplnění pojistky v případě, že se vyplní události, proti kterým jste pojištěni. Vize, že během placení životního pojištění si zároveň spoříte může působit velmi lákavě, ale má svá vlastní rizika. Nejoblíbenějším druhem rezervotvorného životního pojištění je tzv. investiční životní pojištění. Tento druh pojistky by teoreticky měl pomoci zúročit vložené peníze, v praxi se ale nedá spoléhat na pozitivní vývoj finančních trhů. Vaše úspory mají tedy potenciál růst, nezřídka se ale stává, že výsledná částka je klidně i záporná, co se výnosů týče.

Podmínky a výluky čtěte pozorně

I po sjednání životního pojištění mohou nastat případy, kdy se vy nebo vaši blízcí dostanou do úzkostné finanční situace. Ne všechny události vedoucí k úmrtí nebo vážnému zdravotnímu stavu totiž bývají zahrnuty ve smlouvě. Mezi tyto krajní příklady patří třeba smrt způsobená teroristickým útokem, v rámci válečného konfliktu či při páchání trestného činu.

Pojišťovny se také brání teoretickému zneužití tím, že nevyplácí pojistné, pokud klient spáchá sebevraždu. Především tomu tak je, když k tragické události dojde do 2 let po uzavření smlouvy. Problémy mohou nastat i tehdy, pokud zatajíte jakoukoliv vážnější nemoc před uzavřením smlouvy. Když se prokáže léčba před založením pojistky, tak se finanční pomoci v nouzi nedočkáte. Těmto výjimkám se v pojišťovnickém žargonu říká výluky a vy se o nich musíte co nejlépe informovat před podepsáním smlouvy s konkrétní pojišťovnou.

Dostatek času na výběr

Obecně nelze říci, že by určitý druh pojištění byl nejlepší pro všechny. Především musíte vzít v potaz všechna rizika, která vám potencionálně hrozí a ujistit se, že je pojistka kryje. Pro váš klid a vyhnutí se nepříjemnostem vždy platí, že životní pojištění je potřeba vybírat s rozmyslem a s dostatkem času. Online srovnání vám v tom bude velkým pomocníkem.