Daňová optimalizace – způsob, jak ochránit vlastní majetek

Hledáte vhodné řešení, které vám pomůže ochránit váš majetek? Řešení, které povede ke snížení daní? Vhodným řešením je v tomto případě daňová optimalizace. Tento pojem nelze plně ztotožňovat s daňovými ráji, jelikož se o daňový ráj jednat vůbec nemusí. Nakonec daňovým rájem by mohla být i Česká republika pro firmy, které přišly podnikat do ČR na základě pobídek a žádné daně tady neplatí. A jak na daňovou optimalizaci?

Založení Offshare společnosti

Pro daňovou optimalizaci je třeba založit offshore společnost, což je firma sídlící v zahraničí. Není tajemstvím, že je možné firmy přesouvat mezi destinacemi, a že řada států nabízí pro firmy lepší podmínky. Jde v podstatě o přesunutí sídla vlastní společnosti do zahraničí, zaměstnanci samozřejmě zůstanou v původní zemi. V žádném případě nedochází k vyhýbání se či neplacení daní. Jen se platí v příznivějším prostředí.

Hlavní výhody offshore podnikání

Kromě daňové optimalizace má využití offshore společností mnoho dalších výhod. Může se jednat například o ochranu majetku a soukromí snížení nadměrné byrokratické zátěže, anonymitu vlastnictví apod. Založení offshore společnosti má také nepřímý vliv na posílení konkurenceschopnosti a zvýšení povědomí o firmě. Podle typu výhod lze pak jednotlivé destinace rozdělit na onshore a offshore.

Jak na daňovou optimalizaci?

Pro každého nemusí být jednoduché založit vlastní offshore společnost, avšak jde to i bez práce. Služby spojené s daňovou optimalizací a ochranou majetku nabízí v České republice společnost Zenron. Tato společnost disponuje 20 letou praxí a působí celkem v 64 zemích světa. Díky tomu vám navrhne nejlepší řešení, jak ochránit svůj majetek.