Co by měla obsahovat společenská smlouva

Pokud zakládáte společnost s ručením omezeným, určitě se setkáte s dokumentem, který se nazývá společenská smlouva. Zakládající dokument je důležitý v případě, že ve společnosti máte společníka. Jestliže budete ve společnosti figurovat pouze vy, pracujete jen se zakládací listinu.

Zakládající listina musí obsahovat dané informace a stejně tak změna společenské smlouvy musí postupovat podle určitých pravidel. Co musí obsahovat tato smlouva podle zákona?

Jak se na celou situaci dívá zákon

Zákon rozděluje obsah společenské smlouvy podle aktuální situace:

 • zakládání společnosti
 • po celou dobu její existence

Ať už připravujete společenskou smlouvu pro založení společnosti nebo jen po dobu její existenci, musí obsahovat skutečnosti, které jsou dané zákonem.

Po celou dobu existence musí společenská smlouva obsahovat:

 • firmu společnosti – firma společnosti je název společnosti
 • určení společníků – uvedení jména, bydliště nebo sídla
 • předmět podnikání – činnosti společnosti
 • druh podílů každého společníka – velikost podílu a práva, povinnosti s pojené s podílem
 • výše vkladu – případně vklady související s podíly
 • výše základního kapitálu
 • počet jednatelů – funkce jednatelů a způsob jednání ve společnosti

Výše uvedené náležitosti musí dokument obsahovat a to i v případě, že je změna společenské smlouvy pracuje s novými informacemi.

Níže zaměříme pozornost na obsah smlouvy při založení společnosti. Jedná se o stejně důležitý akt a není radno ho podcenit. Co tedy musí obsahovat společenská smlouva při založení společnosti:

 • vkladová povinnost zakladatelů – výše vkladů a lhůta pro jejich plnění
 • jednatel – určení jednatele nebo jiných orgánů, které jsou valnou hromadou společnosti
 • určení správce vkladů – osoba, která předá vklady jednateli, který za společnost jedná