Za finanční problémy důchodců mohou nejčastěji příbuzní

Nejčastější důvody jak se senioři dostanou do úzkých s financemi, je půjčováním příbuzným, kterým chtěli pomoci, jelikož nejsou schopni získat úvěr z banky. Tak podlehnou prosbám a berou na sebe závazky, které často nejsou sami schopni plnit.

Senioři nepatří mezi skupiny s vysokým příjmem a kolikrát jsou rádi, že vyjdou s tím málem co mají i když počítají každou korunu. Částka, která zbude po odečtení všech nákladů na bydlení, léky, potravin není dost vysoká i na pokrytí splátek z úvěru. Čím déle se prodlužuje doba splátek, tím více narůstají úroky a dlužná částka se tak zvyšuje. Postupem času se vše dostane k firmě, která spravuje pohledávky, v nejhorších případech dokonce k soudu a exekutorovi. Hrůzostrašnou situaci pak dokládá fakt o počtu exekucí na důchody, který každým rokem rapidně stoupá.

Zajímavé informace přináší magazín o financích.

Hlavním důvodem proč se důchodci dostávají do dluhů, je ten kdy rodina pro, kterou se zadlužili, z neznámého důvodu přestane své dluhy spravovat a oni tak na úvěry nebo půjčky zůstanou sami. Přerušení splátek nemusí být nutně odmítnutím platit své dluhy. Statistika jasně ukazuje na fakt, že Češi jsou ochotni platit své dluhy bez ohledu na to, zda si půjčili sami nebo pomocí rodičů či prarodičů, a však ekonomická situace bohužel není taková, aby byli schopni své závazky splácet.

Jen dluhy od příbuzných nejsou však jediným důvodem špatné situace seniorů. Senioři jsou odpovědní ke svým úvěrům a půjčkám. Pokud je půjčka pro vlastní potřebu, platí vše v čas podle termínů. Nejčastějším problémem pak bývají nečekané výdaje, například v podobě léčení, a jelikož zdraví je přednější často pak zapomínají v čas platit.

Dluhy seniorů nejsou malé a v současné době počet lidi starších 65 let, kteří dluží je odhadován na více jak dva tisíce osob.