Číslo účtu na přání nabízí stále více bank

Stejně, jako si budete moci brzy zvolit číslo nebo jméno na registrační značce u svého vozidla, můžete si již dnes zvolit v bance číslo svého účtu. Nemusíte tak být závislí na čísle, které vám banka přidělí, a které si člověk obtížně pamatuje.

Tuto nadstandardní službu u nás poskytuje již pět bank, jejichž klienti si mohou jako číslo svého účtu navrhnout datum narození, telefonní číslo nebo například stejné číslo, které mají u jiné banky. Je to velká výhoda hlavně v případě podnikatelů, kteří své úspory diverzifikují a mají je uložené na více účtech u různých bank. Pamatovat si všechna čísla ani nejde, a proto banky přicházejí s možností, že můžete mít stejné číslo u všech účtů, i když jsou u jiné banky.

Zajímavé informace nabízí magazín o úsporách

Pravidla pro účet na přání

Samozřejmě, že to není tak jednoduché, jak by se mohlo zdát. Rozhodně si nemůžete vymyslet jakékoliv číslo, ale musíte splnit předepsané pravidlo, a sice splňovat kontrolu prostřednictvím MODULO 11, které na svých webových stránkách udává Česká národní banka. Tato kontrola vychází z algoritmu, kdy se číslům od 1 do 10 přiřadí určitá váha dle následující tabulky:

Číslice A B C

D

E F G H I J
Váha 6 3 7 9 10 5 8 4 2 1

Zajímat vás může také magazín o financích.

Váhy těchto číslic se vypočtou jako rozdíl n-té mocniny 2 a nejbližšího nižšího násobku čísla 11. Aby číslo účtu mohlo být platné a splňovalo kontrolu prostřednictvím MODULO 11, musí platit následující vztah:

S = J*1 + I*2 + H*4 + G*8 + F*5 + E*10 + D*9 + C*7+  B*3 + A*6

Výsledný součet musí být navíc dělitelný číslem 11. Teprve pak splňuje vaše číslo předepsaná pravidla a potřebné náležitosti. Pokud si již před vámi nevybral toto číslo někdo jiný, můžete požádat některou z vybraných bank, která tutu službu poskytuje, aby vám otevřela účet pod tímto číslem. Tuto nadstandardní službu u nás aktuálně nabízejí tyto banky:

ČSOB, Komerční banka, Fio banka, Reifensenbank a Sberbank. Některé z nich mají poněkud odlišná pravidla, ovšem otevření účtu na přání je otázkou jedné návštěvy v příslušné bance.