Pojistěte se i v zaměstnání, nejde o žádnou novinku

Na západ od našich hranic je tahle pojistka opravdu běžnou záležitostí a snad nikdo se nad ní nepozastavuje, v našich zeměpisných šířkách je pro někoho stále ještě spíše takovým nováčkem na trhu. Odpovědností zaměstnance je přitom nejen svěřený automobil, ale i zboží nebo další věci na pracovišti. V případě, že dojde k nehodě, je za ni zodpovědný a musí uhradit vzniklou škodu. Nebo v případě, že má sjednané odpovídající pojistné krytí, řešit problém snadněji právě díky pojišťovně.

Jednoduchá smlouva, která neznamená dlouhé jednání

Jde jen o krátký dokument, výstižný a věcný, bez dalších obsáhlých a na první pohled nejasných pasáží navíc. Pojištění odpovědnosti zaměstnance je přitom poměrně široký pojem, nabízí se i speciální varianta pojistky pro řidiče z povolání, kteří mají pro své osobní využití připravený také služební automobil. V případě, že se na podobné věci dohodne pracovní kolektiv, nemusí mít sjednanou smlouvu jen jednotlivci – může totiž jít o dokument, jenž pojistí vás i vaše kolegy dohromady. Není to ještě o něco praktičtější řešení situace?

Celosvětová platnost je výhodná pro služební cesty

Smlouva bude platit nejen v ČR, ale i za hranicemi. Pokud tedy jste kvůli práci často v cizině, nemusíte se obávat, že by se na tyto cesty pojistka už nevztahovala. Právě naopak, bude totiž platit nejen v EU, ale vlastně na celém světě, bez ohledu na cíl, do nějž zamíříte a také bez dalších příplatků. Vše je totiž v rámci jedné cenovky…

Online sjednání má celou řadu výhod

Bez nutnosti osobní přítomnosti v pojišťovně se dnes obejde prakticky každá smlouva a nejinak je tomu i zde. Dohoda přes internet je rychlá a věcná, zabere jen minimum času a nevyžaduje cestování. Nezapomeňte také pojistit nemovitost, kterou pronajímáte nebo si sjednat i úrazové nebo životní pojištění, které je neméně důležité!