Podnikový systém RIS: Nástroj pro moderní firmy

Pokud se budete ptát kteréhokoliv podnikatele či manažera, co je v dnešním podnikání nejdůležitější, určitě odpoví, že jsou to informace. Na přesných a rychlých informacích nejvíce závisí úspěšnost podnikání. Ovšem pouhé získání informací by samo o sobě nebylo k ničemu, pokud bychom je neuměli správně využít a hlavně z nich vyvodit potřebné závěry.

Proto je velice důležitý podnikový informační systém, který by měl být součástí řízení jak začínající firmy, tak i etablovaného podniku. Ekonomické systémy, mezi které řadíme i podnikový informační systém, slouží ke shromažďování veškerých údajů a zejména účetních dat, která vypovídají o ekonomické situaci dané organizace a napomáhají ke kvalifikovanému a optimálnímu rozhodování.

Výhody informačního systému

Podnikový informační systém poskytuje vedení dané firmy informace o stavu zásob, výrobků, plateb, pohledávkách, mzdách zaměstnanců a další údaje. Pro optimální řízení výroby se jedná o zcela nezbytný a nenahraditelný systém.

Informační program RIS je pro každou firmu velkým přínosem, neboť umožňuje univerzální řešení. Je proto použitelný v jakékoliv společnosti bez ohledu na charakter výroby, případně služeb. Systém obsahuje standardní jádro, nad kterým se vytváří řešení prakticky na míru podle potřeb konkrétního zákazníka. Nenahraditelnou součástí systému je účetní software obsahující veškeré základní funkce nutné pro podnikové účetnictví. Konkrétně se jedná o přehled veškerých bankovních operací, pohledávek za zákazníky, výdajových a příjmových dokladů včetně kopírování vnitropodnikových dokladů, které se často opakují. V účetním softwaru nechybí ani kniha závazků, vnitropodnikové účetnictví a roční účetní uzávěrka.

Při objednávání podnikového systému RIS je dobré se poradit s dodavatelem, co lze od systému očekávat, pro jaké účely a druh podnikání je vhodný a jak jej využívat. Zájemce obdrží krátký popis a charakteristiku daného systému.

O společnosti

saulNaše společnost Saul IS působí v oblasti informačních systémů již téměř 20 let. Specializujeme se na ekonomické systémy a dodávání informačních systémů RIS společnostem, působícím v nejrůznějších oborech. Ať jsou to výrobní podniky nebo společnosti poskytující služby, jsou pro ně nezbytné ucelené a kvalitní informace, které jim umožňují kvalifikovaná rozhodování.

Informační systém RIS je ekonomický informační systém typu client-server obsahující účetnictví, stav zásob, pohledávek, bankovní operace a řadu dalších informací. Účetní software je nepostradatelným pomocníkem každého managementu. Před jeho výběrem vám poradíme, jaký systém objednat a jak jej optimálně využívat.