Odkup a restart firem

Ekonomické poradenství a servis může být různé podoby a zaměření. Společnost Ekonomický servis nabízí a poskytuje služby spojené se zakládáním obchodních společností, prodejem READY MADE společností, odkupem zadlužených společností a jejich restartem.

Mezi její další činnost patří rovněž poskytování sídla a adresy pro začínající i zavedené firmy, pronájem společníků a jednatelů, vedení účetnictví a další služby spojené s podnikáním.

Odkup a převzetí zadlužených společností

Současná ekonomika je neúprosná a ne každá společnost obstojí v tvrdé konkurenci, odolá ekonomickému tlaku a byrokratickému zatěžování. Neúspěch a zadlužení je pak logickým vyústěním této situace. Společnost Ekonomický servis se na trhu pohybuje již od roku 1997 a od samotného počátku je její specializací odkup a likvidace zadlužených společností. V rámci této činnosti se soustřeďuje na restart a restrukturalizaci zadlužených a upadajících firem. Nejprve takovou firmu převezme a provede řízenou likvidaci. Následuje postupná, ale poměrně rychlá restrukturizace a takto revitalizovaná firma je pak nabídnuta k odkupu. Za posledních 12 měsíců se tak podařilo převzít 75 firem a dokonce 95 jich prodat. Tímto způsobem přispívá Ekonomický servis k oživení průmyslu a služeb, neboť i zadlužené firmy mohou pod novým vedením a s novými majiteli skvěle prosperovat a opět se uchytit na trhu a konkurovat ostatním.

Založení a prodej firmy

Je zbytečné se zdržovat studováním zákonů, obíháním úřadů a prodírat se spletitou houští byrokratických požadavků, když se můžete soustředit pouze na rozjezd svého podnikání. Stačí kontaktovat společnost Ekonomický servis, která za vás veškeré záležitosti vyřídí. Založení společnosti ji trvá v průměru o dva týdny méně, než by se to podařilo konkurenci a navíc nabízí nejlepší ceny. Prodej a zakládání firem včetně nového sídla provádí Ekonomický servis s profesionálním přístupem a založení desítek firem měsíčně přináší velké zkušenosti. Zajištění sídla firmy je rychlé a pro klienta přináší komfortní servis znamenající označení sídla společnosti na budově, přebírání pošty nebo zdarma pronájem konferenční místnosti při kontrole z finančního úřadu.

Restart firmy

Součástí převzetí a následného prodeje firem je rovněž jejich restartování. Restartfirmy.eu je jednou ze služeb, které souvisí s převzetím a následným prodejem společností, které mohou být v jakémkoliv stavu. Cílem je nejen likvidace, ale i nastartování další činnosti.