Nejčastější důvody vyřazení z práce je věk a dítě

V Česku mezi nejčastější důvody proč si člověk nemůže sehnat práci, patří příliš mladý věk, žádná praxe nebo máte na starost dítě. Podle informací si totiž 85 procent občanů myslí, že na našem trhu práce dochází k diskriminaci některých skupin obyvatel.

Nejvíce ohraným důvodem proč je nemožné sehnat práci je podle většiny obyvatel věk. To vše i přesto, že omezování v zaměstnání kvůli věku je ze zákona zakázané. Dalšími méně častými důvody, které jsou často slyšet v souvislosti k diskriminaci v zaměstnání je zdravotní stav uchazeče, tělesné postižení nebo to, že máte děti.

Vše vychází z průzkumů a podle expertů na danou problematiku by výsledky měli být vážným varováním pro vládu. Dnešní politický stav totiž směřuje spíše k prodlužování věku odchodu do důchodu.

Zajedno jsou i na úřadech práce. Ti potvrzují, že člověk, který nemá vysokou školu a překročil věkovou hranici padesáti let, jen stěží může získat práci. V těžké situaci se ocitnou i matky s dětmi, pro které je stejně těžké získat práci i přesto, že se vláda snaží jim umožnit návrat do zaměstnání a najít si tak své uplatnění i pomocí částečných úvazků.

Ostudou pak pro nás může být fakt, že patříme mezi země, které mají nejvíce zaměstnaných žen s dětmi na částečný úvazek. Ke změně postoje u firem a personálních úředníku bohužel nedochází.

Většina zaměstnavatelů se hájí tím, že potřebují, aby byl zaměstnanec ochoten vykonávat práci přes čas, případně se přesouvat z pracoviště nebo nastupovat do práce podle potřeby zaměstnavatele. Navzdory všem těmto názorům patří mladé Češky mezi málo využívaný ekonomický potenciál. Jen jejich zaměstnání by státnímu rozpočtu přineslo na daních přes pět miliard korun.

Oproti všemu, mezi nejčastější důvody k nezískání zaměstnání nepatří sexuální orientace ani náboženské či politické smýšlení.