Jak pojistit pronajímaný byt? Rizika řeší majitel i nájemník

Pojistka majetku by měla patřit k základním pojistkám, které je třeba platit. Mnoho lidí se tomu vyhýbá, protože nechtějí vyhazovat peníze oknem. Jenže když se pak něco stane, takový člověk zůstane bez prostředků a bude si muset poradit sám. Někdy je však pojištění majetku, konkrétně nemovitosti, trochu složitější. Jak to probíhá, pokud chcete pojistit pronajímaný byt?

Pojištění bytu zahrnuje hned několik různých pojistek

V první řadě je třeba říci, že ke komplexnímu pojištění vám nebude stačit jen jedna pojistka. Existuje totiž hned několik druhů. Často si lidé mylně myslí, že pod pojištění nemovitosti spadá i pojištění domácnosti a jejího vybavení, tak tomu ale není.

A v případě pojištění pronajímaného bytu je to ještě komplikovanější. Riziko totiž leží na obou stranách – na pronajímateli i nájemníkovi. Zatímco pronajímatel by měl řešit výhodné pojištění bytu jakožto své nemovitosti, nájemník by si měl pořídit pojištění domácnosti kvůli svým osobním věcem, které v bytě má.

K tomu všemu se pojí také pojištění odpovědnosti za škodu pro případ, kdy by nájemníci udělali škodu na cizím majetku.

Některé pojistky jsou majiteli bytů vyžadovány ve smlouvě

Pojištění bytu jako takového je tedy na pronajímateli. Zjednodušeně řečeno se jedná o pojištění všech pevných částí bytu, to znamená zdí, podlah, oken atd. Tato pojistka může být součástí měsíčních záloh, které platí nájemce.

V případě pojištění domácnosti už je pojistka čistě na nájemci. Ten si díky ní chrání své osobní věci, které nejsou pevnou součástí bytu. Někdy pronajímatel vyžaduje tuto pojistku v rámci smlouvy o pronájmu.

Podobně to platí i v případě připojištění odpovědnosti. Může se stát, že jako nájemce například vytopíte sousedy nebo jim váš pes poškrábe dveře a podobně. I tuto pojistku může majitel bytu vyžadovat. Jedná se o vhodné snížení rizika pro obě strany.