Dopravní značení: Kdy je nutné využít pronájmu?

Stavba nebo opravy prováděné podél vozovky mohou být nebezpečné pro stavební dělníky i řidiče. Faktory jako sypký štěrk, těžká technika, velká voda, měkká krajnice, nerovné chodníky, kouř, čerstvě naolejované silnice a další mohou způsobit nehody vedoucí ke zraněním a smrtelným úrazům v jedoucím provozu. To vše navíc k dopadu, který mohou mít práce na silnici na plynulost provozu, čímž se zvyšuje riziko nehod za jízdy.

Aby se zajistilo, že motoristé a chodci jsou co nejvíce chráněni před riziky na pracovištích na silnici, je používáno dopravní značení, které účastníky silničního provozu varuje před podmínkami na cestě. Tyto značky radí řidičům a chodcům k opatrnosti a mohou také sloužit k nasměrování provozu na alternativní trasu. Tyto značky mají dočasný charakter a jsou používány pouze do dokončení prací na silnici.

Při práci vykonávané na silnici

Při provádění stavebních prací mimo vozovku (tedy podél vozovky, ale za její krajnicí) není nutné řízení dopravy. Nicméně v případech, kdy stavební vozidla parkují na krajnici, když motorová vozidla vjíždějí na pracoviště po dálnici, nebo když je třeba přes vozovku přemístit jakékoli zařízení, je nutné používat dopravní značení, které na tuto situaci poukazuje.

Stavební práce v provozu

Dopravní značení Praha se často používá při stavebních pracích, které nějakým způsobem komplikují nebo ovlivňují provoz.

Výstražná značka je nezbytná k ochraně pracovníků a varování řidičů při práci na krajnici dálnice. Jediná pracovní značka na silnici je dostačující, pokud nejsou na rychlostních silnicích a dálnicích uzavřeny zpevněné krajnice o délce 2,5 metru a více, v takovém případě jsou vyžadovány další varovné značky, aby upozornily provoz.

Pronájem kvalitního dopravního značení ze vyřešit rychle a jednoduše na webu topznak.cz