Chcete ochránit svůj majetek? Využijte svěřenecký fond

Pokud máte nějaký majetek a přemýšlíte nad tím, jak jej ochránit před možnými budoucími finančními riziky, jednou z možností jsou svěřenecké fondy.

Jaké výhody svěřenecké fondy nabízejí?

Jak již bylo řečeno výše, svěřenecký fond je jednou z možností, jak ochránit svůj majetek proti finančním rizikům mezi něž patří věřitelé, exekuce nebo insolvence.

Svěřenecký fond lze využít pro hmotné zabezpečení rodiny či hmotné zabezpečení pro důchodový věk.

Do svěřeneckého fondu lze vložit jakoukoli movitou či nemovitou věc. Velkou výhodou tohoto způsobu ochrany majetku je absence dohledu státu. Veškerý majetek je anonymní, nemá formální právní subjektivitu. O majetek se stará pověřený správce.

Fyzické osoby využívají svěřenecký fond především pro zabezpeční zájmů rodiny.

Právnickým osobám slouží svěřenecký fond pro zabezpečení správy, rozdělování majetku mezi společníky či další osoby. Mohou sloužit jako forma benefitů pro zaměstnance či chrání před insolvencí.

Veřejné prospěšné fondy slouží pro veřejné blaho a to nejčastěji v oblastech kultury, vzdělávání nebo výzkumu.

Jak svěřenecký fond funguje?

Vyberete si část majetku, může se jednat o obchodní podíly, nemovitosti, kapitál uložený na bankovním účtu nebo existující společnost. Určíte, jakým způsobem bude s vloženým majetkem nakládáno a vyberete správce, který bude na vše dohlížet. Také je důležité určit beneficienta, který bude mít na majetek nárok.

Pokud uvažujete o založení svěřeneckého fondu, obraťte se na společnost Alpha Citizen. Pracují zde pouze odborníci, kteří disponují celou řadou zkušeností z oboru. Společnost je přímým poskytovatelem nabízených služeb a disponuje licencemi v emirátech Dubaj, Ajman, Umm Al Quwain a Ras al Khaimah.

Můžete využít nabídku bezplatné konzultace, díky které získáte potřebné informace.